Om het verblijf voor uzelf, uw medekampeerders en voor ons zo plezierig mogelijk te houden, vragen we u rekening te houden met de volgende aanwijzingen:


-    Dit kampeerterrein is autoluw. Na aankomst/opstellen parkeert u uw auto op het parkeerterrein.

-    Er staat een bolderkar om bijvoorbeeld uw boodschappen naar uw plaats te brengen..

-    Campers nemen bij voorkeur de plaatsen zo dicht mogelijk bij de ingang.

-    Uw kampeerplaats is voor u beschikbaar tot 12 uur ’s middags. Wilt u later vertrekken, dan graag even met ons
overleggen.

-    Afrekenen graag de dag voor vertrek.

-    Gebruik van warm water en elektra is bij de prijs inbegrepen: gebruik het met beleid.

-    Huisvuil in dichte zakken in de daarvoor bestemde container in het pad aan het eind van de parkeerstrook.
Het afval wordt door onze inzamelaar achteraf gescheiden. Glas mag er niet in dus graag zelf wegbrengen.

-    Roken in het toiletgebouw is niet toegestaan.

-    Laat kinderen niet in het toiletgebouw spelen.

-    Werp geen verband of andere vaste stoffen in de wastafels en toiletten.

-    Er is een uitstortruimte voor o.a. afvalwater en uw toilet.

-    De dieren niet voeren.

-    Er staan enkele privé-speeltoestellen naast ons terrein. Als uw kinderen hier gebruik van maken, is dit volledig
voor uw eigen verantwoording.

-    In het buitengebied klinken geluiden veel verder dan in de bebouwing (vooral ’s avonds). Denkt u hieraan bij gebruik van         radio, tv en uw eigen stem.

-    De eigenaren van minicamping Zorg-en-Vrij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor vernieling,         beschadiging, ongeval of vermissing van de op het kampeerterrein aanwezige goederen en personen.
De algemene voorwaarden toeristische plaatsen kunt u bij ons opvragen.