Om het verblijf voor uzelf, uw medekampeerders en voor ons zo plezierig mogelijk te houden, vragen we u rekening te houden met de volgende aanwijzingen:


-    Dit kampeerterrein is autoluw. Na aankomst/opstellen parkeert u uw auto op het parkeerterrein.

-    Er staat een bolderkar om bijvoorbeeld uw boodschappen naar uw plaats te brengen..

-    Campers nemen bij voorkeur de plaatsen zo dicht mogelijk bij de ingang.

-    Uw kampeerplaats is voor u beschikbaar tot 12 uur ’s middags. Wilt u later vertrekken, dan graag even met ons
   overleggen.

-    Afrekenen graag de dag voor vertrek.

-    Gebruik van warm water en elektra is bij de prijs inbegrepen: gebruik het met beleid.

-    Huisvuil in dichte zakken in de daarvoor bestemde container in het pad aan het eind van de parkeerstrook.
Glas graag zelf wegbrengen.

-    Roken in het toiletgebouw is niet toegestaan.

-    Laat kinderen niet in het toiletgebouw spelen.

-    Werp geen verband of andere vaste stoffen in de wastafels en toiletten.

-    Er is een uitstortruimte voor o.a. afvalwater en uw toilet.

-    De dieren niet voeren.

-    Er staan enkele privé-speeltoestellen naast ons terrein. Als uw kinderen hier gebruik van maken, is dit volledig
voor uw eigen verantwoording.

-    Vuurton gebruik uitsluitend onder doorlopend toezicht van een volwassene.

-    In het buitengebied klinken geluiden veel verder dan in de bebouwing (vooral ’s avonds). Denkt u hieraan bij gebruik van
   radio, tv en ook uw eigen stem.

-    De eigenaren van minicamping Zorg-en-Vrij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor vernieling,
   beschadiging, ongeval of vermissing van de op het kampeerterrein aanwezige goederen en personen.
De algemene voorwaarden toeristische plaatsen kunt u bij ons opvragen.